logo
nl de

De kunst van het investeren

Schild holland fonds heeft meer dan 25 jaar expertise op het gebied van consultancy, projectmanagement, vastgoedbeheer en beleggingen. Deze ervaring zetten wij nu in voor de door ons geinitieerde vastgoedfondsen.

DISCLAIMER

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Schild Holland Fonds . Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Schild Holland Fonds is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te gebruiken of te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Schild Holland Fonds niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Schild Holland Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of de ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Schild Holland Fonds geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.